suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Kyrkslätt kommun

Bidrag för enskilda vägar

  • Tjänst
  • Kyrkslätt
  • Offentlig tjänst

Man kan anhålla om bidrag för underhåll, förbättring och belysning av enskilda vägar av kommunen. Kommunen kan besluta om överförande av enskilda väga.

Om staten eller kommunen bidrar väglaget eller vägdelägarna gemensamt i underhållet av vägen får man inte förhindra utomstående att använda vägen under bidragsåret. Om väglaget har fått ombyggnadsbidrag, får man inte förhindra utomstående att anv ...

Gör så här

Ansökningstiden går ut årligen 30.4.

För vem och på vilka villkor

Erhållande av bidrag förutsätter att man har grundat ett väglag för väghållning.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Servicen tillhandahålls av

Kyrkslätt kommun

Ansvarig för tjänsten

Kyrkslätt kommun
Ansvarig för texten: Kyrkslätt kommun
Uppdaterad: 8.5.2023