suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Kyrkslätt kommun

Bidrag för enskilda vägar

  • Tjänst
  • Kyrkslätt
  • Offentlig tjänst

Man kan anhålla om bidrag för underhåll, förbättring och belysning av enskilda vägar av kommunen. Kommunen kan besluta om överförande av enskilda väga.

Om staten eller kommunen bidrar väglaget eller vägdelägarna gemensamt i underhållet av vägen får man inte förhindra utomstående att använda vägen under bidragsåret. Om väglaget har fått ombyggnadsbidrag, får man inte förhindra utomstående att använda vägen under följande 10 år.

Gör så här

Ansökningstiden går ut årligen 30.4.

För vem och på vilka villkor

Erhållande av bidrag förutsätter att man har grundat ett väglag för väghållning.

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Lag om enskilda vägar 15.6.1962/358

Basuppgifter

Ansvarig för tjänstenKyrkslätt kommun
Servicen tillhandahålls avKyrkslätt kommun
Område Kyrkslätt
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Kyrkslätt kommun
Uppdaterad: 21.5.2019