suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Kyrkslätt kommun

Finskspråkiga grundskolor - Centrumområdet

  • Tjänst
  • Kyrkslätt
  • Offentlig tjänst

Område

Kyrkslätt
Tjänsten erbjuds på: finska

I Centrumområdet fungerar Gesterby, Heikkilä, Kantvik och Kirkkoharju skolor.


För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.


Bakgrundsinformation och lagstiftning

Den grundläggande utbildningen är utbildning i enlighet med läroplanen, som stöder elevernas utveckling som människor och medlemmar i samhället samt lär ut nödvändiga kunskaper och färdigheter. Den ger alla samma behörighet till fortsatta studier på andra stadiet.

Barn som stadigvarande bor i Finland blir läropliktiga det år de fyller sju år. Läropliktigheten upphör när de har avlagt lärokurserna i den grundläggande utbildningen eller när det har gått tio år sedan läroplikten började. Läroplikten kan förlängas på grund av en skada eller sjukdom. Vuxna kan avlägga den grundläggande utbildningens lärokurser till exempel på ett vuxengymnasium eller en folkhögskola och ett arbetarinstitut.


Servicen tillhandahålls av: 
Kyrkslätt kommun