suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Kyrkslätt kommun

Befrielse från anslutning till vatten- och avloppsnätet

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Fastigheter ska i huvudsak ansluta sig till kommunens eller samkommunens vattenförsörjningsverks vatten- och avloppsnät. Skyldigheten gäller speciellt fastigheterna på detaljplaneområden. Den kommunala miljövårdsmyndigheten kan på ansökan bevilja en fastighet som byggs en befrielse från skyldigheten att ansluta sig till vatten- eller avloppsnät.Den som får befrielse ska ta hand om att fastighetens avloppsvatten leds bort och behandlas i enlighet med miljöskyddslagens krav.

Man ansöker om befrielse i tjänsten Lupapiste.

Anvisningar för inlämning av ansökan i Lupapiste

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

I regel ska fastigheter anslutas till vatten- och avloppsnätet som innehas av kommunens eller en samkommuns vattentjänstverk. Skyldigheten gäller i synnerhet fastigheter på detaljplaneområde. Kommunens miljömyndighet kan enligt anmälan bevilja fastigheter som ska byggas befrielse från att ansluta sig till vatten- eller avloppsnätet.

Befrielse kan beviljas om anslutningen till nätverket blir oskäligt dyr eller svår, om behovet av tjänster är mycket litet eller om det annars finns särskilda skäl till befrielsen. Befrielsen får inte äventyra ändamålsenlig vattenförsörjning i området. Fastigheten måste också förfoga över tillräckligt med hushållsvatten.

Den som beviljats befrielse ska se till att fastighetens avloppsvatten leds bort och behandlas i enlighet med kraven i miljöskyddslagen. I allmänhet ska fastigheten ha egen sedimenterings- och avloppsbrunn eller en annan lösning som uppfyller kraven i lagen.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avKyrkslätt kommun
Ansvarig för tjänstenKyrkslätt kommun
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Kyrkslätt kommun
Uppdaterad: 16.12.2020