suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

FPA

Organisation

Alternativt namn Folkpensionsanstalten

Folkpensionsanstalten (FPA) sörjer för den sociala tryggheten i livets olika skeden för alla som bor i Finland onch för många finländare som bor utomlands.

Den sociala trygghet som FPA ansvarar för omfattar bland annat stöd till barnfamiljer, sjukförsäkring, rehabilitering, grundtrygghet för arbetslösa, grundläggande utkomststöd, bostadsbidrag, studiestöd, handikappförmåner och minimipensioner.

Vilka tjänster kan jag få?

Det finns inte information om alla tjänster på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om tjänsterna på andra språk.

Bekanta dig med organisationens servicekanaler

Det finns inte information om alla servicekanaler på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om servicekanalerna på andra språk.