suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Organisation

FPA

Alternativt namn Folkpensionsanstalten

Folkpensionsanstalten (FPA) sörjer för den sociala tryggheten i livets olika skeden för alla som bor i Finland onch för många finländare som bor utomlands.

Den sociala trygghet som FPA ansvarar för omfattar bland annat stöd till barnfamiljer, sjukförsäkring, rehabilitering, grundtrygghet för arbetslösa, grundläggande utkomststöd, bostadsbidrag, studiestöd, handikappförmåner och minimipensioner.

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Nordenskiöldsgatan 12

00250 Helsingfors

Organisationens identifieringsuppgifter
FO-nummer: 0246246-0

Postadress

Nordenskiöldsgatan 12

00250 Helsingfors