suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation FPA

Sköta FPA-ärenden för en annan person

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

På MittFPA:s ingångssida kan man sköta ärenden för en annan persons räkning, men endast delvis. Fullmaktshavaren kan se fullmaktsgivarens ärenden som är under behandling och se kommande utbetalningar. I MittFPA kan man inte ansöka om förmåner eller skicka ansökningar för en annan persons räkning, eller läsa beslut som en annan person fått, med undantag för de senaste besluten om handikappbidrag, sjukdagpenning och lånegaranti i anslutning till vuxenutbildningsstöd.

E-tjänsten använder Suomi.fi-fullmakter. En ärendefullmakt är en elektronisk fullmakt vars uppgifter sparas i fullmaktsregistret. Ärenden kan skötas för en annan person av sådana myndiga personer som i tjänsten Suomi.fi-fullmakter har getts fullmakt att sköta ärendet i fråga för personen. Än så länge är det inte möjligt för en vårdnadshavare att sköta ärenden för sitt minderåriga barn i e-tjänsten.

Gör så här

En myndig person kan i tjänsten Suomi.fi bemyndiga en annan myndig person att sköta sina FPA-ärenden. Ärendefullmaktens namn är Uträtta ärenden gällande socialskyddsförmåner.

Efter detta kan fullmaktshavaren logga in i MittFPA. På ingångssidan ska man välja funktionen "Sköta ärenden för en annan person". Tjänsten styr fullmaktshavaren till Suomi.fi-fullmakter, där fullmaktshavaren kan välja den person vars ärenden han eller hon har fullmakt att sköta.

För vem och på vilka villkor

För att det ska vara möjligt att sköta ärenden för en annan person ska fullmaktsgivaren ha gett fullmaktshavaren rätt att sköta FPA-ärenden för sin räkning. Fullmakten ska ges elektroniskt i tjänsten Suomi.fi. Namnet på FPA:s ärendefullmakt är Uträtta ärenden gällande socialskyddsförmåner.

Både fullmaktshavaren och fullmaktsgivaren ska ha uppnått myndighetsåldern, vara myndiga och ha en giltig personbeteckning.

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avFPA
Ansvarig för tjänstenFPA
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: FPA
Uppdaterad: 5.5.2022