suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation FPA

E-tjänsten för arbetsgivare

  • E-tjänst

e-tjänsten för arbetsgivare kan användaren:

  • skicka förmånsansökningar och förmånsmeddelanden till FPA
  • se ansökningar och meddelanden som skickats tidigare
  • se förmånsbeslut och förmånsbetalningar som arbetsgivaren fått gällande enskilda arbetstagare
  • meddela samtycke till mottagande av beslut i elektronisk form
  • uppdatera betalningsadressen för FPA-förmåner
  • se alla de förmånsbeslut som ...

Uträtta ärenden på nätet

E-tjänsten kräver identifiering.

Kontaktuppgifter

Användarstöd

Betjäningstider

Öppet dygnet runt.

Tjänster

Ansvarig för texten: FPA
Uppdaterad: 7.12.2020