suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation FPA

FPA:s stöd för arbetslösa

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst
  • arbetsmarknadsstöd
  • grunddagpenning
  • rörlighetsunderstöd
  • alterneringsersättning

För vem och på vilka villkor

www.fpa.fi/utanarbete

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avFPA
Ansvarig för tjänstenFPA
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: FPA
Uppdaterad: 28.10.2020