suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Malax kommun

Servicepunkten i Malax

  • Serviceställe

Servicepunkten är ett sätt att erbjuda den offentliga förvaltningens och andra tjänster koncentrerat på en plats. Samservicen är baserad på samarbete mellan kommuner och statliga myndigheter och frivilliga avtal. Servicepunkten i Malax har samarbete med FPA.

Vid Servicepunkten får du service i Folkpensionens (FPA) tjänster så som:

- lämna in och/eller hämta blanketter

- uträtta ärenden elektronis ...

Besöksadress

Betjäningstider

måndag-fredag 9.00–15.00

Övriga kontaktuppgifter

Telefonnummer

Växel
+358 63477111 
(lna/msa)

Tillgänglighetsinformation

Tjänster

Ansvarig för texten: Malax kommun
Uppdaterad: 28.6.2023