suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation FPA

FPA:s stöd för boende

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

FPA stödjer låginkomsttagares boende genom att betala bostadsbidrag.

FPA:s stöd för boende är:

  • allmänt bostadsbidrag
  • bostadsbidrag för pensionstagare
  • bostadsunderstöd i samband med militärunderstöd

FPA erbjuder stöd även i andra livssituationer. Närmare information på FPA:s webbplats.

Gör så här

De flesta av FPA-förmånerna ska man i regel själv ansöka om. Sjukvårdsersättningar, läkemedelsersättningar och reseersättningar kan emellertid beviljas utan ansökan som så kallad direktersättning.

Du kan ansöka om de flesta förmånerna, skicka in bilagor och meddela förändringar på nätet. Där kan du även kontrollera hur behandlingen av din ansökan framskrider och vilka förmånens utbetalningsdagar är.

Om du behöver hjälp kan du du ringa FPA:s telefontjänst eller besöka ett av FPA:s serviceställen.

Servicen tillhandahålls av

FPA

Ansvarig för tjänsten

FPA
Ansvarig för texten: FPA
Uppdaterad: 19.5.2023