suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation FPA

FPA:s stöd för barnfamiljer

 • Tjänst
 • Hela Finland
 • Offentlig tjänst
 • moderskapsunderstöd
 • moderskapspenning
 • faderskapspenning
 • föräldrapenning
 • barnbidrag
 • underhållsstöd
 • betalningsbefrielse i fråga om underhållsbidragsskuld
 • adoption
 • specialvårdspenning

För vem och på vilka villkor

www.fpa.fi/barnfamiljer

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avFPA
Ansvarig för tjänstenFPA
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: FPA
Uppdaterad: 5.6.2020