suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation FPA

FPA:s stöd för barnfamiljer

 • Tjänst
 • Hela Finland
 • Offentlig tjänst

FPA stödjer barnfamiljer när ett barn föds och växer upp. Föräldrarna har rätt till familjeledigheter och till olika förmåner som FPA betalar ut.

FPA:s stöd för barnfamiljer är:

 • moderskapsunderstöd
 • adoptionsbidrag
 • särskild graviditetspenning
 • graviditetspenning
 • faderskapspenning
 • föräldrapenning
 • barnbidrag
 • barnavårdsstöd
 • underhållsstöd
 • betalningsbefrielse från underhållsbidrag ...

Gör så här

I allmänhet ska man själv ansöka om förmåner från FPA. Du kan även befullmäktiga en annan person att sköta ärenden för dig. Sjukvårdsersättningar, läkemedelsersättningar och reseersättningar kan emellertid beviljas utan ansökan som så kallad direktersättning.

De flesta av förmånerna kan man ansöka om på nätet i e-tjänsten MittFPA. Där kan du också skicka in bilagor till ansökan och meddela förändringar samt se hur behandlingen av din ansökan framskrider och kontrollera utbetalningsdagarna för stödet.

Om du behöver hjälp kan du ringa FPA:s telefontjänst eller besöka ett av FPA:s serviceställen.

Servicen tillhandahålls av

FPA

Ansvarig för tjänsten

FPA
Ansvarig för texten: FPA
Uppdaterad: 19.5.2023