suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation FPA

FPA:s stöd för pensionstagare

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

FPA:s pensioner och andra stöd tryggar försörjningen vid ålderdom och arbetsoförmåga, om arbetspensionen är liten eller om personen inte har någon arbetspension.

FPA:s stöd för pensionstagare är:

  • folkpension
  • garantipension
  • pensionsstöd
  • bostadsbidrag för pensionstagare
  • barnförhöjning
  • fronttillägg
  • vårdbidrag för pensionstagare

FPA erbjuder stöd även i andra livssituationer. Nä ...

Gör så här

I allmänhet ska man själv ansöka om förmåner från FPA. Du kan även befullmäktiga en annan person att sköta ärenden för dig. Sjukvårdsersättningar, läkemedelsersättningar och reseersättningar kan emellertid beviljas utan ansökan som så kallad direktersättning.

De flesta av förmånerna kan man ansöka om på nätet i e-tjänsten MittFPA. Där kan du också skicka in bilagor till ansökan och meddela förändringar samt se hur behandlingen av din ansökan framskrider och kontrollera utbetalningsdagarna för stödet.

Om du behöver hjälp kan du ringa FPA:s telefontjänst eller besöka ett av FPA:s serviceställen.

Servicen tillhandahålls av

FPA

Ansvarig för tjänsten

FPA
Ansvarig för texten: FPA
Uppdaterad: 19.5.2023