suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation FPA

FPA:s stöd för efterlevande

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

När partnern eller barnets vårdnadshavare avlider kan FPA ge ekonomiskt stöd i form av efterlevandepension eller barnpension.

FPA:s stöd för efterlevande är:

  • efterlevandepension
  • barnpension

FPA erbjuder stöd även i andra livssituationer. Närmare information på FPA:s webbplats.

Gör så här

I allmänhet ska man själv ansöka om förmåner från FPA. Du kan även befullmäktiga en annan person att sköta ärenden för dig. Sjukvårdsersättningar, läkemedelsersättningar och reseersättningar kan emellertid beviljas utan ansökan som så kallad direktersättning.

De flesta av förmånerna kan man ansöka om på nätet i e-tjänsten MittFPA. Där kan du också skicka in bilagor till ansökan och meddela förändringar samt se hur behandlingen av din ansökan framskrider och kontrollera utbetalningsdagarna för stödet.

Om du behöver hjälp kan du ringa FPA:s telefontjänst eller besöka ett av FPA:s serviceställen.

Servicen tillhandahålls av

FPA

Ansvarig för tjänsten

FPA
Ansvarig för texten: FPA
Uppdaterad: 19.5.2023