suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation FPA

Stöd vid sjukdom från FPA

 • Tjänst
 • Hela Finland
 • Offentlig tjänst
 • sjukdagpenning
 • partiell sjukdagpenning
 • dagpenning vid smittsam sjukdom
 • organdonation och donationsdagpenning
 • specialvårdspenning
 • läkemedel
 • resor
 • sjukvårdsersättningar

För vem och på vilka villkor

www.fpa.fi/sjuk

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avFPA
Ansvarig för tjänstenFPA
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: FPA
Uppdaterad: 28.10.2020