suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation FPA

Grundläggande utkomststöd från FPA

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

FPA beviljar grundläggande utkomststöd till enskilda personer eller familjer vars inkomster och tillgångar inte räcker till för de nödvändiga dagliga utgifterna.

Innan du ansöker om grundläggande utkomststöd ska du först ta reda på om du kan få andra inkomster eller stöd, t.ex. arbetslöshetsförmåner eller bostadsbidrag.

Närmare information om andra stöd finns på FPA:s webbplats.

Gör så här

I allmänhet ska man själv ansöka om förmåner från FPA. Du kan även befullmäktiga en annan person att sköta ärenden för dig. Sjukvårdsersättningar, läkemedelsersättningar och reseersättningar kan emellertid beviljas utan ansökan som så kallad direktersättning.

De flesta av förmånerna kan man ansöka om på nätet i e-tjänsten MittFPA. Där kan du också skicka in bilagor till ansökan och meddela förändringar samt se hur behandlingen av din ansökan framskrider och kontrollera utbetalningsdagarna för stödet.

Om du behöver hjälp kan du ringa FPA:s telefontjänst eller besöka ett av FPA:s serviceställen.

Det finns inte information om alla servicekanaler på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om servicekanalerna på andra språk.

Servicen tillhandahålls av

FPA

Ansvarig för tjänsten

FPA
Ansvarig för texten: FPA
Uppdaterad: 19.5.2023