suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation FPA

FPA:s stöd för värnpliktiga och deras anhöriga

 • Tjänst
 • Hela Finland
 • Offentlig tjänst

Värnpliktiga och deras anhöriga kan ha rätt till militärunderstöd.

FPA:s stöd till värnpliktiga är:

 • bostadsunderstöd
 • räntor på studielån
 • allmänt bostadsbidrag

FPA:s stöd till värnpliktigas anhöriga är:

 • bostadsunderstöd
 • grundunderstöd
 • särskilt understöd
 • underhållsbidrag
 • allmänt bostadsbidrag

FPA erbjuder stöd även i andra livssituationer. Närmare information på FPA:s we ...

Gör så här

I allmänhet ska man själv ansöka om förmåner från FPA. Du kan även befullmäktiga en annan person att sköta ärenden för dig. Sjukvårdsersättningar, läkemedelsersättningar och reseersättningar kan emellertid beviljas utan ansökan som så kallad direktersättning.

De flesta av förmånerna kan man ansöka om på nätet i e-tjänsten MittFPA. Där kan du också skicka in bilagor till ansökan och meddela förändringar samt se hur behandlingen av din ansökan framskrider och kontrollera utbetalningsdagarna för stödet.

Om du behöver hjälp kan du ringa FPA:s telefontjänst eller besöka ett av FPA:s serviceställen.

Det finns inte information om alla servicekanaler på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om servicekanalerna på andra språk.

Servicen tillhandahålls av

FPA

Ansvarig för tjänsten

FPA
Ansvarig för texten: FPA
Uppdaterad: 19.5.2023