suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation FPA

Kvartalsanmälan om pris på ett läkemedelspreparat

  • Utskrivbar blankett

Ett läkemedelsföretag eller en organisation som företaget befullmäktigat kan anmäla priser för läkemedelspreparat som omfattas av anmälningsförfarandet enligt referensprissystemet och systemet med läk ...

Blankett

Blankett ID: Kvartalsanmälan om pris på ett läkemedelspreparat

Blankettens leveransuppgifter

Kela, Etuuspalvelujen tulosyksikkö, Osaamiskeskuksen lääkeryhmä
PL 78

00381 Helsingfors

Bilagor och länkar till ytterligare information

Basuppgifter

Ansvarig organisation FPA
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: FPA
Uppdaterad: 7.12.2020