suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation FPA

Läkemedelsföretagens kvartalsanmälningar

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Läkemedelsföretag skickar prisanmälningar för preparat som omfattas av anmälningsförfarandet enligt referensprissystemet och systemet med läkemedelsutbyte till FPA via e-tjänsten för läkemedelsföretag, som en fil eller på en blankett som skrivits ut.

Gör så här

Skicka prisanmälan till FPA minst 21 dagar före den första dagen i kvartalet för de läkemedelspreparat som ingår i Läkemedelsprisnämndens förteckning över preparat som omfattas av anmälningsförfarandet enligt referensprissystemet och systemet med utbyte av läkemedel. Prisanmälan kan göras i den e-tjänst för läkemedelsföretag som FPA tillhandahåller eller lämnas in på en blankett som skrivits ut. Om det finns ett avtal mellan ett läkemedelsföretag och FPA om elektronisk överföring av prisanmälningar kan prisanmälningarna skickas som fil via en server.

För vem och på vilka villkor

Prisanmälan ska skickas till FPA minst 21 dagar före den första dagen i kvartalet.

Servicen tillhandahålls av

FPA

Ansvarig för tjänsten

FPA
Ansvarig för texten: FPA
Uppdaterad: 12.12.2019