suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation FPA

Elektroniskt informationsutbyte gällande social trygghet i Europa

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Socialförsäkringsinrättningarna i Finland kan utbyta information med andra länders socialförsäkringsinrättningar via EESSI-kontaktpunkten. EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information) är ett system för informationsutbyte som fungerar i hela Europa och används i 28 EU-länder samt i Island, Norge, Liechtenstein och Schweiz. Avsikten med det elektroniska informationsutbytet är att främja den fria rörligheten för personer och garantera ett jämlikt bemötande av medborgarna i ärenden som gäller social trygghet. Via EESSI-kontaktpunkten i Finland kommer tjänstemännen vid socialförsäkringsinrättningarna till ett användargränssnitt, där man behandlar fall som gäller europeiskt informationsutbyte i anslutning till social trygghet. I tjänsten kan man dessutom upprätthålla kontakt- och faktureringsuppgifter som gäller organisationernas elektroniska informationsutbyte och söka statistikuppgifter samt register- och användarlogguppgifter om organisationerna. Varje socialförsäkringsinrättning som använder tjänsten är personuppgiftsansvarig för sina egna uppgifter som behandlas i systemet.

Gör så här

Användningen av tjänsten kräver behörighet. Behörigheterna beviljas av den organisation som en person representerar då han eller hon använder tjänsten.

Andra organisationer än FPA, arbetspensionsanstalterna och Pensionsskyddscentralen använder tjänsten med Suomi.fi-fullmakter. Det finns fem Suomi.fi-fullmakter som gör det möjligt att använda tjänsten.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avsedd för tjänstemän vid socialförsäkringsinrättningar som är verksamma i Finland (såsom Pensionsskyddscentralen, Folkpensionsanstalten (FPA), arbetspensionsanstalterna, olycksfallsförsäkringsbolagen, pensionsstiftelserna, arbetspensionskassorna och arbetslöshetsförsäkringskassorna) och som i sitt arbete handlägger ärenden som gäller social trygghet i internationella situationer.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avFPA
Ansvarig för tjänstenFPA
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska
Ansvarig för texten: FPA
Uppdaterad: 7.10.2020