suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation FPA

EESSI kontaktpunkt

  • E-tjänst

Via EESSI-kontaktpunkten kan socialförsäkringsinrättningarna utbyta information med andra länders socialförsäkringsmyndigheter.

Användningen av e-tjänsten förutsätter en fullmakt som beviljats av en socialförsäkringsinrättning. Efter identifieringen visas på kontaktpunktens förstasida de tjänster som användaren har beviljats fullmakt för.

Webbsida

E-tjänsten kräver identifiering.

Betjäningstider

Öppet dygnet runt.

Basuppgifter om tjänsten

Ansvarig organisation

FPA

Område

Hela Finland

Tillgängliga språk

finska
Ansvarig för texten: FPA
Uppdaterad: 6.10.2020