suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation FPA

Blankett SV 98 TTHr Arbetsgivares ansökan om ersättning för företagshälsovårdskostnader

  • Utskrivbar blankett

Med denna blankett ansöker arbetsgivare om ersättning för kostnader för företagshälsovård.

Blankettens leveransuppgifter

Folkpensionsanstalten
PB 10

00056 Fpa

Basuppgifter

Ansvarig organisation FPA
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: FPA
Uppdaterad: 7.12.2020