suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation FPA

Elektronisk förmedling av redovisningar gällande sjukvårdsersättningar

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Via tjänsten kan en producent av hälso- och sjukvårdstjänster skicka elektroniska redovisningar för sjukvårdsersättningar till FPA och se svarsmeddelanden gällande redovisningarna.

Gör så här

Serviceproducenten kan ansöka om sjukvårdsersättning hos FPA genom elektroniskt redovisningsförfarande, dvs. genom att skicka en elektronisk redovisningsfil via tjänsten för förmedling av redovisningsuppgifter.

För vem och på vilka villkor

Serviceproducenten ska ha ett avtal om elektroniskt direktersättningsförfarande med FPA. Dessutom ska serviceproducenten använda ett patientdatasystem som är godkänt för detta ändamål.

Ansvarig för tjänsten

FPA
Ansvarig för texten: FPA
Uppdaterad: 16.4.2024