suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation FPA

Förmånsdatasystemet Kelmu

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

FPA erbjuder organisationer förmånsuppgifter om organisationernas kunder samt möjligheten att registrera betalningsyrkanden som gäller FPA-förmåner.

Gör så här

En person som har namnteckningsrätt för organisationen ingår avtal med FPA om behörighet att använda förmånsdatasystemet. Utöver avtalet ska man inom organisationen ge de personer som använder tjänsten Suomi.fi-fullmakter.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avsedd för myndigheter och kan användas av organisationer med laglig rätt att få uppgifter om sina kunders FPA-förmåner samt dessutom rätt att få uppgifter via en elektronisk tjänst. De uppgifter som man får genom tjänsten för förfrågan om förmåner är sekretessbelagda uppgifter som omfattas av tystnadsplikt. Uppgifterna får användas enbart i sådana syften som är tillåtna enligt lagstiftningen och avtalet. Uppgifterna får inte heller visas för eller lämnas ut till utomstående. Organisationen ansvarar för skyddandet av de uppgifter som den fått via tjänsten.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avFPA
Ansvarig för tjänstenFPA
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska
Ansvarig för texten: FPA
Uppdaterad: 17.2.2021