suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Förvaltningsdomstolen avgör om ett beslut är förenligt med lag

Förvaltningsdomstolen avgör besvär som gäller myndigheternas verksamhet. Förvaltningsdomstolen konstaterar att myndigheten antingen har eller inte har förfarit lagenligt.


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 3.3.2021