suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Hjälp med att överklaga

Du kan få hjälp med att överklaga. Ett förvaltningsbesvär kan bara anföras av den som berörs av ett beslut, men den berörda har rätt att ta hjälp av ett biträde eller ett ombud.

Myndigheten är skyldig att ge råd och handledning i hur man överklagar. Upplysningsskyldigheten gäller även utan att medborgaren särskilt ber om hjälp, ifall tjänsteinnehavaren bedömer att han eller hon behöver rådgivning.

Om ärendet inte hör till myndighetens befogenheter, ska myndigheten hänvisa den som behöver hjälp till rätt myndighet. 

I besvär som gäller socialservice får man råd av kommunens socialombudsman. I besvär som gäller hälsovården får man återigen råd av verksamhetsenhetens patientombudsman. Socialombudsmannens och patientombudsmannens tjänster är avgiftsfria. 

Hjälp med att överklaga fås mot betalning hos advokater eller advokatbyråer och juridiska byråer. En advokat är en person som avlagt högre högskoleexamen i juridik, som har minst fyra års erfarenhet av juristuppgifter och som har avlagt advokatexamen. 

Mindre bemedlade personer har möjlighet att få rättshjälp ur statliga medel. Rättshjälpen kan vara helt eller delvis gratis. Rättshjälp beviljas i allmänhet inte om sökanden har en rättsskyddsförsäkring som täcker kostnaderna.
 


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 5.1.2021