suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Så här överklagar du en myndighets beslut

Om du anser att en myndighet har fattat ett felaktigt beslut kan du yrka på ändring i det genom att överklaga genom besvär till förvaltningsdomstolen. I en del fall ska du först göra ett rättelseyrkande hos myndigheten i fråga.

Med ett myndighetsbeslut följer i allmänhet alltid uppgifter om vart man kan rikta ett besvär eller hur man kan söka ändring i beslutet. Om uppgiften saknas får du den från den myndighet som gjorde beslutet.

Se innehåll relaterat till ämnet:

Medborgarens rätt att överklaga ett beslut

Om du anser att en myndighet har fattat ett felaktigt beslut kan du yrka på ändring i det genom att överklaga genom besvär.

Begäran om omprövning av ett beslut som fattats av kommunen eller ett kommunalt organ

Beroende på situationen kan du göra en begäran om omprövning av ett beslut som fattats av en myndighet eller ett organ i kommunen.

Att överklaga till förvaltningsdomstolen

Med ett myndighetsbeslut följer i allmänhet alltid uppgifter om vart man kan rikta ett besvär om man vill överklaga beslutet.

Hjälp med att överklaga

Du kan få hjälp med att överklaga. Bara den som är delaktig i ett beslut kan överklaga genom ett förvaltningsbeslut.

Förvaltningsdomstolen avgör om ett beslut är förenligt med lag

Förvaltningsdomstolen avgör om ett myndighetsbeslut varit lagenligt eller inte.

Överklagande av förvaltningsdomstolens beslut

Din rätt att överklaga hos högsta förvaltningsdomstolen framgår av förvaltningsdomstolens beslut.