suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Lagstiftning och rättssäkerhet

Förvaltningsdomstolen avgör om ett beslut är förenligt med lag, teckenspråk video

Video på teckenspråk

Förvaltningsdomstolen avgör besvär som gäller myndigheternas verksamhet. Förvaltningsdomstolen konstaterar att myndigheten antingen har eller inte har förfarit lagenligt.