suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Överklagande av förvaltningsdomstolens beslut

Högsta förvaltningsdomstolen är den högsta juridiska instansen. Den behandlar besvär som anförts över förvaltningsdomstolarnas och statsrådets beslut. Högsta förvaltningsdomstolen finns i Helsingfors. 

Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion

Vilka tjänster kan jag få?

Se relaterade tjänster och servicekanaler.
Uppdaterad: 10.10.2018