suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Överklagande av förvaltningsdomstolens beslut

Högsta förvaltningsdomstolen är den högsta juridiska instansen. Den behandlar besvär som anförts över förvaltningsdomstolarnas och statsrådets beslut. Högsta förvaltningsdomstolen finns i Helsingfors. 


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 3.3.2021