suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Begäran om omprövning av ett beslut som fattats av kommunen eller ett kommunalt organ

En kommuninvånare, ett företag, en förening eller en annan aktör kan begära omprövning av ett beslut. Beslutet bör fattas av en myndighet, tjänsteinnehavare eller ett organ inom kommunen. Beslutet kan ändras som ett resultat av omprövningsbegäran. Om beslutet inte ändras kan man överklaga beslutet hos förvaltningsdomstolen.


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 3.3.2021