suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Medborgarens rätt att överklaga ett beslut

Rätten att överklaga grundar sig på lag. Om du anser att en myndighet har fattat ett felaktigt beslut kan du yrka på ändring i det genom att överklaga genom besvär eller rättelseyrkande. Om du återigen misstänker att en myndighet har förfarit felaktigt eller på ett sätt som strider mot lag, bör du anföra ett klagomål.


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 15.2.2023