suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Att överklaga till förvaltningsdomstolen

Med ett myndighetsbeslut följer i allmänhet alltid uppgifter om vart man kan rikta ett besvär om man vill överklaga beslutet. Om uppgiften saknas får du besvärsadressen från den myndighet som gjorde beslutet. Kommunal- och förvaltningsbesvär riktas till förvaltningsdomstolen.


Vilka tjänster kan jag få?

Se relaterade tjänster och servicekanaler.
Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 10.10.2018