suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Att överklaga till förvaltningsdomstolen

Med ett myndighetsbeslut följer i allmänhet alltid uppgifter om vart man kan rikta ett besvär om man vill överklaga beslutet. Om uppgiften saknas får du besvärsadressen från den myndighet som gjorde beslutet. Kommunal- och förvaltningsbesvär riktas till förvaltningsdomstolen.


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 3.3.2021