suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Statens lokalförvaltning

Statens lokalförvaltningsuppgifter handhas av:

 • polisinrättningarna
 • magistraterna
 • utsökningsverken
 • åklagarämbetena
 • arbets- och näringsbyråerna
 • skattebyråerna
 • tullen
 • rättshjälpsbyråerna

Även Folkpensionsanstalten (FPA), som står utanför statens budgetekonomi, har ett omfattande nätverk av serviceställen på lokalförvaltningsnivå. 

De lokala myndigheternas verksamhetsområden följer i regel de nuvarande landskapen.


  Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
  Uppdaterad: 9.6.2017