suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Statens lokalförvaltning

Statens lokalförvaltningsuppgifter handhas av:

  • polisinrättningarna
  • utsökningsverken
  • åklagarämbetena
  • arbets- och näringsbyråerna
  • skattebyråerna
  • tullen
  • rättshjälpsbyråerna

Även Folkpensionsanstalten (FPA), som står utanför statens budgetekonomi, har ett omfattande nätverk av serviceställen på lokalförvaltningsnivå. 

De lokala myndigheternas verksamhetsområden följer i regel de nuvarande landskapen.


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 16.12.2022