suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Digistöd för att uträttande av ärenden och användande av utrustning

Via digistödet kan du få råd och hjälp i användningen av enheter eller tjänster. Stöd kan ges av till exempel servicepunkter, samservicekontor, medborgar- och arbetarinstitut, bibliotek, och föreningar. Samservice är en gemensam kundtjänst inom den offentliga förvaltningen som ger dig sakkunnig hjälp vid ett enda serviceställe.

Se innehåll relaterat till ämnet:

Digistöd

Via digistödet kan du få råd och hjälp om användningen av datorer, mobiltelefoner, surfplattor eller andra mobila enheter samt elektroniska tjänster.

Att uträtta ärenden vid samservicepunkten

Vid servicepunkten kan du uträtta flertalet ärenden med kommunens och statens myndigheter.

Uträtta ärenden vid en gemensam servicepunkt

Vid en gemensam servicepunkt får du tjänster från de statliga myndigheterna, kommunerna och välfärdsområdena på en och samma plats.