suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Statens affärsverksamhet

Finska staten är ägare i några tiotals företag. Avdelningen för ägarstyrning vid statsrådets kansli svarar för statens ägarstyrning. 
 
Företag som staten äger helt eller där den har aktiemajoritet är bland annat Posti Group Abp, Fortum Abp, VR-Group Ab och Yleisradio Oy. Bakom ägandet finns många olika anledningar, till exempel tryggande av vissa tjänster, en jämn utveckling av olika delar av landet eller försörjningsberedskap i kristid. I vissa bolag är staten minoritetsägare.
 
Större delen av de bolag som staten äger helt eller delvis är verksamma på marknaden och konkurrerar med andra företag. Dock har till exempel Alko Ab och Veikkaus Ab ett lagstadgat monopol inom sina verksamhetsområden.
 
Statens affärsverksamhet går cirka hundra år tillbaka i tiden. En orsak till att statsbolagen grundades var en strävan efter att främja industrialiseringen i Finland. Staten har även varit med att grunda och äga infrastruktur för trafik och datakommunikation, dvs. den grundläggande strukturen, för vilken det inte har funnits förutsättningar för kommersiell verksamhet när den anlades.

Sedan 1980-talet har staten har minskat sitt ägande.


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 9.6.2017