suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Medelbar offentlig förvaltning

Den medelbara offentliga förvaltningen kompletterar och stöder myndigheterna i skötseln av deras uppgifter. Medelbar offentlig förvaltning är organisationer som inte är myndigheter men som tar hand om offentliga uppgifter eller utövar offentlig makt. Uppgifter som innebär betydande utövning av offentlig makt får enligt grundlagen dock ges endast myndigheter.

Till den medelbara offentliga förvaltningen hör flera inrättningar, föreningar, bolag eller stiftelser, till exempel

  • bolag som sköter besiktning av bilar
  • Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra
  • Pensionsskyddscentralen och arbetspensionsförsäkringsbolag
  • skogsvårdsföreningar och fiskelag
  • Veikkaus Ab

Den medelbara offentliga förvaltningen kan sköta offentliga serviceuppgifter eller förvaltningsuppgifter, som tillstånds- eller finansieringsbeslut och tillsyn. Till exempel jaktvårdsdistrikten har befogenheter att bevilja jakttillstånd. Offentliga serviceuppgifter är till exempel tjänster som hänför sig till underhåll av välfärdstjänster.

Genom att styra offentlig makt och skötsel av offentliga uppgifter till den medelbara offentliga förvaltningen försöker man öka flexibiliteten i deras verksamhet och därigenom tillgången till service.


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 27.10.2022