suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Serviceboende

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Serviceboendet är ett bra alternativ när du behöver hjälp och stöd och inte kan bo med stöd av tjänster som ordnas i ditt hem. Med serviceboende vill vi bidra till din goda livskvalitet, din säkerhet och dina möjligheter att leva ett eget liv.

Serviceboende innebär att du bor i en servicebostad där du får olika tjänster såsom omsorg, vård och måltider.

Vi ordnar serviceboende i grupper ...

Gör så här

Servicen tillhandahålls av

Helsinfors stad

Ansvarig för tjänsten

Helsingfors stad, Social-, hälsovårds- och räddningssektorn
Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Social-, hälsovårds- och räddningssektorn
Uppdaterad: 4.4.2024