suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Blanketter som ska skrivas ut - Ansökningsblankett för funktionshinderservice

  • Utskrivbar blankett

Anhållan om funktionshinderservice

Ansökningsblankett för funktionshinderservice : https://www.hel.fi/static/sote/vamty/lomakkeet/303-211_Ansokan_om_handikappservice.pdf

Tjänster

Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Social-, hälsovårds- och räddningssektorn
Uppdaterad: 31.3.2024