suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Närståendevårdarens behovsprövade ledighet

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Vi kan stötta dig genom att ordna behovsprövat serviceboende för personen du vårdar.

Vården kan vara intensifierad dvs. heldygnsomsorg eller sådan vård där det inte finns personal om natten.

Vi kan hjälpa dig att orka genom att den du vårdar deltar i verksamhet dagtid som vi ordnar.

Man ansöker om kortvarig vård enligt prövning med ansökan om funktionshinderservice som lämnas in till v ...

Gör så här

Servicen tillhandahålls av

Helsinfors stad

Ansvarig för tjänsten

Helsingfors stad, Social-, hälsovårds- och räddningssektorn
Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Social-, hälsovårds- och räddningssektorn
Uppdaterad: 31.3.2024