suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Blanketter som ska skrivas ut - Funktionshinderrådgivning på svenska

  • Telefonservice

Anhållan om funktionshinderservice

Ansökningsblankett för funktionshinderservice : https://www.hel.fi/static/sote/vamty/lomakkeet/303-211_Ansokan_om_handikappservice.pdf

Telefonnummer

+358 931035154 
(avgiftsfritt)

Betjäningstider

onsdag 9.00–11.00

Tjänster

Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Social-, hälsovårds- och räddningssektorn
Uppdaterad: 31.3.2024