suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Socialt arbete

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Socialarbetet omfattar bland annat rådgivning, bedömning av servicebehovet, att göra klientplan samt beslutsfattande. Allt detta gör vi tillsammans med dig och dina närstående, och vid behov med andra proffs.

Du kan ansöka om funktionshinderservice via oss. Funktionshinderservice omfattar bland annat verksamhet dagtid, personlig assistans och boendetjänster.

Du anhåller om dessa tjänster m ...

Gör så här

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Personer med funktionsnedsättning och deras närstående får handledning och rådgivning i frågor som gäller hälso- och socialservice, boende, studier, arbete och ekonomi.

Rådgivarna berättar vilka tjänster som står till buds, hur man uppsöker tjänsterna och vad som förutsätts för att man ska kunna anlita dem. Vid behov ger de råd i hur man ansöker om olika ekonomiska stöd och hur stöden kan samordnas. Rådgivarna hänvisar till alla aktörer som producerar tjänster.

Du får rådgivning till exempel per telefon eller genom att besöka ett serviceställe. Rådgivarna fattar inga beslut som gäller tjänsterna.

Servicen tillhandahålls av

Helsinfors stad

Ansvarig för tjänsten

Helsingfors stad, Social-, hälsovårds- och räddningssektorn
Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Social-, hälsovårds- och räddningssektorn
Uppdaterad: 31.3.2024