suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Blanketter som ska skrivas ut - Funktionshinderrådgivning på finska

  • Telefonservice

Anhållan om funktionshinderservice

Ansökningsblankett för funktionshinderservice : https://www.hel.fi/static/sote/vamty/lomakkeet/303-211_Ansokan_om_handikappservice.pdf

Telefonnummer

+358 931032889 
(avgiftsfritt)

Betjäningstider

måndag 9.00–11.00
tisdag 9.00–11.00 och 12.00–14.00
onsdag 9.00–11.00
torsdag 9.00–11.00 och 12.00–14.00
fredag 9.00–11.00

Tjänster

Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Social-, hälsovårds- och räddningssektorn
Uppdaterad: 31.3.2024