suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Stöd för utrustning som behövs i dagliga funktioner

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Du kan få ekonomiskt stöd av oss för att skaffa redskap som behövs för rörlighet, kommunikation eller andra funktioner och som du inte får via hälso- och sjukvårdens rehabilitering.

Ekonomiskt stöd kan erbjudas bland annat för att köpa en bil eller biltillbehör, hushållsmaskiner eller hobbyredskap. Ersättningens belopp är i regel högst hälften av de skäliga anskaffningskostnaderna. Ersättninge ...

Gör så här

För vem och på vilka villkor

Behovet av ekonomiskt stöd bedöms på basis av ett läkarutlåtande samt ett utlåtande av en rehabiliteringshandledare eller ergoterapeut.

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.

Servicen tillhandahålls av

Helsinfors stad

Ansvarig för tjänsten

Helsingfors stad, Social-, hälsovårds- och räddningssektorn
Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Social-, hälsovårds- och räddningssektorn
Uppdaterad: 31.3.2024