suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Ändringsarbeten i bostaden

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Genom att göra ändringar i bostaden stödjer vi dig att bo självständigt.

Ändringsarbeten i bostaden hjälper dig att klara dig på egen hand och möjligast självständigt i din bostad.

De förändringar som ersätts bl.a. att bredda dörröppningen, avlägsna trösklar, badkar och andra hinder samt bygga ramper. Ändringar kan göras endast i din permanenta bostad.

Ansök om service vid din enhet ...

Gör så här

Bakgrundsinformation och lagstiftning

En handikappad person kan få ersättning för nödvändiga ändringsarbeten i dennes bostad för nödvändiga ändringsarbeten i sin bostad. Vissa välfärdsområden ersätter också ändringsarbeten i bostäder för äldre.

Ersättningsbara ändringsarbeten i bostad är bland annat vidgning av dörrar, byggande av ramper, ändringarbeten av badrum, toaletter och vattenledningar, byte av fasta möbler samt bygg- och inredningsmaterial och planering av ändringarna. Ersättningsbar utrustning är till exempel lyft- och larmanordningar. Därtill kan kommunen gratis låna ut utrustning och anordningar för långvarigt bruk till en gravt handikappad person.

Servicen tillhandahålls av

Helsinfors stad

Ansvarig för tjänsten

Helsingfors stad, Social-, hälsovårds- och räddningssektorn
Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Social-, hälsovårds- och räddningssektorn
Uppdaterad: 22.2.2024