suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Vård i familjehem

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Vi ordnar tillfällig och långvarig vård i privata familjehem.

Målet med funktionshinderservicens familjevård är att erbjuda vård under familjeliknande förhållanden och nära, bestående relationer.

Familjehemmen ligger i Helsingfors, i den övriga huvudstadsregionen samt i andra kommuner i Finland. Vi tillhandahåller tjänsten med uppdragsavtal eller som köpt tjänst.

Du kan anlita fu ...

Gör så här

Servicen tillhandahålls av

Helsinfors stad

Ansvarig för tjänsten

Helsingfors stad, Social-, hälsovårds- och räddningssektorn
Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Social-, hälsovårds- och räddningssektorn
Uppdaterad: 1.5.2024