suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Solina grupphem

  • Serviceställe

Våra anställda är på plats dygnet runt.

De flesta av våra invånare går på arbets- eller dagcenter varje dag, så vårt fokus är på kvällar och helger.

I Solina ordnar vi dagligen måltider i gemensamma lokaler. Måltiderna är frukost, lunch, middag och kvällsmål.

Våra anställda samarbetar tätt med dina anhöriga, socialarbetare, arbets- och dagverksamheten samt hälso- och sjukvården.

Vårt grupp ...

Besöksadress

Vattengränden 8 A
00270 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Tillgänglighetsinformation

Tjänster

Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Social-, hälsovårds- och räddningssektorn
Uppdaterad: 6.4.2024