suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Tavastvägens grupphem

  • Serviceställe

Invånarna på Tavastvägen är pensionärer eller deltar i verksamhet dagtid. Våra anställda är på plats dygnet runt.

Vårt grupphem har två grupper, Kaisla och Arabia. I dem bor sammanlagt nio invånare. I anslutning till grupphemmet finns dessutom fyra stödbostäder.

I personalen ingår handledare, vårdbiträden, sjukskötare och en socionom.

Våra kontaktuppgifter:

Enhetschef: Kollom Kairi tfn 050 ...

Besöksadress

Tavastvägen 109 b 32
00560 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Tillgänglighetsinformation

Tjänster

Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Social-, hälsovårds- och räddningssektorn
Uppdaterad: 11.4.2024