suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Skepparhuset

  • Serviceställe

Skepparhuset stod färdigt sommaren 2015 och ligger i Fiskehamnen nära havet med goda förbindelser. I Skepparhuset bor 15 unga vuxna med funktionsnedsättning.

Savulaiset är en förening som tog initiativ till att bygga Skepparhuset och planera verksamheten tillsammans med Helsingfors stad och Settlementsbostäder.

I huset finns serviceboende, vilket passar dem som behöver lite hjälp, stöd och han ...

Besöksadress

Arcturusgatan 6
00540 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Tillgänglighetsinformation

Tjänster

Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Social-, hälsovårds- och räddningssektorn
Uppdaterad: 23.11.2023