suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Fallbacka grupphem

  • Serviceställe

Som invånare får du hjälp, stöd och vägledning dygnet runt för dina dagliga aktiviteter.

I grupphemmet finns tolv boenden och tre stödbostäder, varav en ungefär en kilometer bort.

De som bor i stödbostäderna får också det stöd och den hjälp de behöver av vår personal. Våra lokaler är tillgängliga.

Våra kontaktuppgifter:

Enhetschef: 09 310 74130

Personal (24/7): 09 3106 2263

E-post: fallpa ...

Besöksadress

Fallbackavägen 4 A-talo
00970 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Tillgänglighetsinformation

Tjänster

Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Social-, hälsovårds- och räddningssektorn
Uppdaterad: 6.4.2024