suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Fallkulla bostadsgrupp

  • Serviceställe

I Fallkulla bor sammanlagt 20 invånare.

Till Fallkullas bostadsgrupp hör Brobergets tidigare grupphem och Skogsbäckens bostadsgrupp. De lades ner och vi flyttade från Kvarnbäcken till Fallkulla våren 2023.

Vår personal är på plats dygnet runt.

Personalen består av 17 medarbetare, såsom närvårdare och socionomer.

Våra kontaktuppgifter:

Enhetschef: Sonja Manu-Rajala, tfn 040 7740359

Person ...

Besöksadress

Stirrbågen 3
00730 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Tillgänglighetsinformation

Tjänster

Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Social-, hälsovårds- och räddningssektorn
Uppdaterad: 12.4.2024