suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Mäntylä grupphem

  • Serviceställe

I Mäntylä grupphem i anslutning till Servicehuset Cecilia bor nio äldre helsingforsbor. En del av invånarna i grupphemmet går fortfarande i arbets- och dagverksamhet, en del njuter av pensionsdagar hemma.

Vi erbjuder invånarna vård dygnet runt för dagliga aktiviteter.

Till grupphemmet hör tre stödbostäder för dem som behöver lättare stöd. Stödbostäderna finns i närheten av grupphemmet. Vår ser ...

Besöksadress

Nordsjövägen 8 C
00980 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Tillgänglighetsinformation

Tjänster

Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Social-, hälsovårds- och räddningssektorn
Uppdaterad: 5.4.2024