suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Hyvönens grupphem

  • Serviceställe

Hyvönens grupphem erbjuder åtta vuxna i Helsingfors intensifierat serviceboende. I grupphemmet finns dessutom en bostad för funktionshinderservicens akuta krissituationer.

Våra anställda är på plats dygnet runt.

Största delen av våra invånare jobbar eller deltar i verksamhet dagtid och har hobbyer.

Det finns en hiss i grupphemmet, men miljön är inte helt tillgänglig, eftersom byggnaden har t ...

Besöksadress

Kotkagatan 14-16 A
00510 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Tillgänglighetsinformation

Tjänster

Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Social-, hälsovårds- och räddningssektorn
Uppdaterad: 14.4.2024